Změna termínu soutěže!!!!

!!! SOUTĚŽ V JANOVICÍCH, která se měla konat zítra 17.5. se z důvodu špatného počasí a problémy s dodávkami elektřiny přesouvá NA NEDĚLI 25.5. 2014……… Prosím o kontaktování ostatních družstev.